AVG (Privacy)

Privacy Policy

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Mr.Couple door S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG. Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG kan over het algemeen worden gebruikt zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de regels voor Mr Couple door S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG van toepassing zijnde landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co. KG heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Mr.Couple door S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte terminologie toe.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

a) persoonlijke gegevens

Personenbezog tot Daten Informationen sind alle, sterven sich auf eine oder identifiziert identifizierbar natürlich tot persoon (im folgenden "betroffen tot Person") beziehen. Als identifizierb wird eine natürlich Een Persoon angeseh, sterven direkt oder indirect, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnumm, z, Standortdat, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehrere de besonderen Merkmale, sterven Ausdruck der Physisch dat physiologisch dat, Genetisch dat, psychisch dat wirtschaftlich dat kulturelle oder sozialen Identität dieser Person sind natürlich dat vanaf identifiziert waren kann.

b) de betrokken persoon

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u in uw gebruikersaccount eenvoudig de functie "Wachtwoord betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.rgessen" gebruiken.

c) verwerking

Profiling ist jede Art der Automatisierte de Verarbeitung personenbezogen Date, sterven Darin besteht, dass diese personenbezogen de Daten Werden, um bestimmte persönliche verwendet in Aspekte, sterven sich auf eine natürlich Een Persoon beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspei in bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe dat Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person natürlichen analysier oder vorherzusag dat.

d) Beperking van verwerking

Einschränkungen der Verarbeitung ist die Markierung CONFIRMED is personenbezogen is Daten mit dem Ziel, ihre Verarbeitung einzuschränk de künftig.

e) profilering

Profiling ist jede Art der Automatisierte de Verarbeitung personenbezogen Date, sterven Darin besteht, dass diese personenbezogen de Daten Werden, um bestimmte persönliche verwendet in Aspekte, sterven sich auf eine natürlich Een Persoon beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspei in bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe dat Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person natürlichen analysier oder vorherzusag dat.

f) Pseudonimisering

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogen Date in einer Weise, auf welche sterven personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzlich Informationen nicht mehr einer spezifisch de betroffen De Persoon zugeordnet Werden können, sofern diese zusätzlich Informationen gesondert aufbewahrt Werden und technischen und organisatorisch dat Maßnahmen unterlieg, sterven aan gewährleis, dass sterven personenbezogen de Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Persoon zugewiesen werden.

(g) controller of controller

De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten

h) processor

Auftragsverarbeit ist natürlich eine oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven Daten im Auftrag des personenbezog tot de verarbeitet verantwortlich.

i) ontvanger

Empfänger ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, zegt Einrichtungen oder andere Stella personenbezog tot Daten offengelegt Werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drita van handelt oder nicht. Vanaf Behör, sterven im Rahmen eines bestimmt de Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat de möglicherweis om tot Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger gelt personenbezog.

j) derden

Dritter ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella Ausser der betroffen de Persoon, dem verantwortlich dat, hoewel ik Auftragsverarbeit und den Personen, sterven unter der unmittelbarer de Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, sterven personenbezogen Dat zu verarbeit dat.

k) Toestemming

Einwilligung ist jede von der betroffen de Persoon freiwillig für den bestimmt Fall in informiert Weise und unmissverständlich abgegeb tot Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstige de eindeutig de bestätigen dan Handlung, mit der sterven betroffen belangrijkste persoon zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie Betreff dan personenbezogen de Daten dan einverst ist.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstige in den Mitgliedstaat der Europäische Union und andere de gelt uit Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

Mr.Couple van S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG

Langenbochumer Strae 201
45701 Herten, Duitsland
Duitsland

Tel.: 0 23 66 - 58 23 826

E-mail: kontakt@mrcouple.de

Website: www.mrcouple.de

3. Cookies

De internetpagina's van Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID is een eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolg aan, durch welche Internetseite und dem Server konkrete de Internetbrows is zugeordnet Werden können, Cookie CONFIRMED wurde das in den. Dies ermöglicht es de besuch van Internetseite und Servern, die ook individuelle Browser von der anderen Internetbrowsern betroffen Perso, sterven Anderen Cookies enthalten, zu unterschei. E bestimmt is Internetbrows kann über die eindeutig Cookie-ID wiedererkannt identifiziert und Werden.

Door het gebruik van cookies kan Mr Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co. KG gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Cookies können sterven Informationen und eines mittels Angebot auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers Optimiert Werden. Cookies ermöglich uns, wie bereits erwähnt, sterven Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkenn dat. Wiedererkennung Zweck Dieser ist es, den sterven Verwendung Nutzern zu unserer Internetseite erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, zeg Cookies verwendet, muss beispielsweis nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingebunden dat, weil diese von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegt Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Merkt sterven sich der Online-Shop Artikel, sterven ein in den Warenkorb gelegt K virtuell de lijn, über ein Cookie.

Die betroffen tot Persona kann durch die Setzung Cookies unsere Internetseite von einer jederzeit mittels entsprechenden und damit der Einstellung des genutzten internetbrowsers verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech dat. Fern können jederzeit Cookies gesetzt bereits über einen oder andere Internetbrows Softwareprogram op gelöscht Werden. Dies ist in allen gängig de Internetbrowsern möglich. Deaktiviert sterven voordat betroffen persoon Setzung sterven von dem cookies in genutzten Internetbrows is, uit nicht alle sind unter Umständen Funktionen unsere Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een oproepend systeem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Mr Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co. KG geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG evalueert daarom deze anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds statistisch en ook met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming om de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, vloeit voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke. Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het IP-adres dat door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en zo nodig strafrechtelijke opsporing mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of ze worden gebruikt voor strafrechtelijke vervolging. De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke. De verantwoordelijke voor de verwerking zal te allen tijde aan elke betrokkene op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of advies van de betrokkene persoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn. Het geheel van de medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staat in dit kader als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het hiervoor gebruikte invoermasker laat zien welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven.

The Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over de aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan over het algemeen alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt om de nieuwsbrief te ontvangen. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is ingevoerd voor de verzending van de nieuwsbrief met behulp van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bei der Anmeldung zum Newsletter Speichern oorlog varen sterven vom Internet Service Provider (ISP) vergeben totdat IP-Adresse des von der betroffen Perso zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendet de Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, de um (möglich dat) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffen Perso zu einem später dat Zeitpunkt nachvollzieh zu können und diente deshalb der rechtlich de Absicherung des für die Verarbeitung verantwortlich dat.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhoben de personenbezogen Dat ausschließlich Werden zum Versand unseres verwendet Nieuwsbrieven. Ferner könnte dat Abonnent des nieuwsbrieven per e-mail informiert Werden, sofern diese für den Betrieb des Nieuwsbrief-Dienstes oder eine diesbezüglich om Registrierung erforderlich ist, wie diese im Fall von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheit der Fall sein könnte. Es erfolgt keine der im Rahmen des Weitergab Nieuwsbrief-Dienstes erhoben de personenbezogen Dat Dritte dat moment. Das Abonnement unseres Nieuwsbrieven kann durch die betroffene Persoon jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogen Date, sterven sterven uns für den Newsletterversand betroffen tot Persona erteilt lijn, Widerruf Werden kann jederzeit. Zum Zweck des Widerrufs Einwilligung der findet sich ein entsprechend jedem Newsletter Link. Ferner besteht matrijs Möglichkeiten, sich jederzeit auch auf der directe Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich vom Newsletterversand abzumelken van oder dem diese verantwortlich für die Verarbeitung auf andere Weise mitzuteil dat.

7. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrieven van Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van de embedded tracking pixel kan Mr.Couple van S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG herkennen of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail door de betrokken persoon.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben te allen tijde het recht om de relevante afzonderlijke toestemmingsverklaring die is gegeven via de dubbele opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG interpreteert een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Contactmogelijkheden via de website

De website van Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG bevat informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, wat ook een algemeen adres is van de zogenaamde elektronische post ( E-mailadres ). Als een betrokkene per e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contacteren van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Kommentarfunktion im Blog auf der Internetseite

De Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog op de website van de controller. Een blog is een website die meestal openbaar is en waarop een of meer mensen, bloggers of webbloggers genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Hinterlässt eine betroffen belangrijkste persoon einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite veröffentlich een blog, de Werden Neben von der betroffen de Persoon hinterlassen de Commentaar auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingab sowie zu dem von der betroffen de Persoon gewählt de Nutzern Bremen (pseudoniem) CONFIRMED und Recruiters. Ferner wird die vom Internet Service Provider (ISP) zegt dat Persoon vergeben betroffen totdat IP-Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung erfolgt aus der IP-Adresse Sicherheitsgr und für den Fall, dass sterven voordat betroffen persoon durch einen Kommentar abgegeben die sterven Rechte dritter verletzt Inhalt oder rechtswidrig te PosteAll. Die Speicherung dieser Daten personenbezogen het genie erfolgt im eigenen Interesse des für die Verarbeitung verantwortlich dat, damit diese sich im Fall einer Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpier de könnte. Es erfolgt keine Weitergab in dieser Daten erhoben de personenbezogen moment Dritte, sofern Solche Weitergab oder eine der ist nicht Gesetzliche vorgeschrieb Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung dat diente verantwortlich.

10. Abonnement von Kommentaren im Blog auf der Internetseite

De Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog op de website van de controller. Een blog is een website die meestal openbaar is en waarop een of meer mensen, bloggers of webbloggers genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Hinterlässt eine betroffen belangrijkste persoon einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite veröffentlich een blog, de Werden Neben von der betroffen de Persoon hinterlassen de Commentaar auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingab sowie zu dem von der betroffen de Persoon gewählt de Nutzern Bremen (pseudoniem) CONFIRMED und Recruiters. Ferner wird die vom Internet Service Provider (ISP) zegt dat Persoon vergeben betroffen totdat IP-Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung erfolgt aus der IP-Adresse Sicherheitsgr und für den Fall, dass sterven voordat betroffen persoon durch einen Kommentar abgegeben die sterven Rechte dritter verletzt Inhalt oder rechtswidrig te PosteAll. Die Speicherung dieser Daten personenbezogen het genie erfolgt im eigenen Interesse des für die Verarbeitung verantwortlich dat, damit diese sich im Fall einer Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpier de könnte. Es erfolgt keine Weitergab in dieser Daten erhoben de personenbezogen moment Dritte, sofern Solche Weitergab oder eine der ist nicht Gesetzliche vorgeschrieb Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung dat diente verantwortlich.

11. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog op de website van de controller. Een blog is een website die meestal openbaar is en waarop een of meer mensen, bloggers of webbloggers genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Hinterlässt eine betroffen belangrijkste persoon einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite veröffentlich een blog, de Werden Neben von der betroffen de Persoon hinterlassen de Commentaar auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingab sowie zu dem von der betroffen de Persoon gewählt de Nutzern Bremen (pseudoniem) CONFIRMED und Recruiters. Ferner wird die vom Internet Service Provider (ISP) zegt dat Persoon vergeben betroffen totdat IP-Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung erfolgt aus der IP-Adresse Sicherheitsgr und für den Fall, dass sterven voordat betroffen persoon durch einen Kommentar abgegeben die sterven Rechte dritter verletzt Inhalt oder rechtswidrig te PosteAll. Die Speicherung dieser Daten personenbezogen het genie erfolgt im eigenen Interesse des für die Verarbeitung verantwortlich dat, damit diese sich im Fall einer Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpier de könnte. Es erfolgt keine Weitergab in dieser Daten erhoben de personenbezogen moment Dritte, sofern Solche Weitergab oder eine der ist nicht Gesetzliche vorgeschrieb Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung dat diente verantwortlich.

12. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Jet betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt eingeräumt aan Recht, von dem für die Verarbeitung verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff carrière personenbezog tot Daten verarbeitet Werden. Möchte dieses eine Person klep betroffen Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder heeft de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt , met name in het geval van ontvangers in derde landen of in internationale organisaties, indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur, het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Iedereen heeft Beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich zu Verlangen, dass sterven sie Betreff dan personenbezogen de Daten unverzüglich gelöscht Werden, sofern einer der folgenden Grinda zutrifft und soweit sterven Verarbeitung nicht erforderlich ist:

Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.


Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe een DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.


Die betroffen persoon legt tot gemäß Art. 21 Abs. GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung 1 DS-eun, liege und es keine vorrangig de berechtigt in Gran für die Verarbeitung vor, oder die tot betroffen persoon legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung e.


Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung ist der Daten zur Erfüllung personenbezogen de rechtlich de Verpflichtung einer oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat Unionsrecht de erforderlich, der dem verantwortlich te unterliegt.


Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.
Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de door Mr Couple door S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG opgeslagen persoonsgegevens wil laten wissen, kan hij/zij contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De medewerker van Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG zal ervoor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Mr.Couple door S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG en ons bedrijf, als de verantwoordelijke persoon, is verplicht om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG , Mr. Couple door S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere gegevensverwerkers die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene Persoon heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens van deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Mr.Couple by S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG zal in individuele gevallen het nodige regelen.

Uw voortgezet gebruik van de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. weitere Informationen

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "Cookies toestaan" om de beste browse-ervaring te bieden. Als u deze website gebruikt zonder de cookie-instellingen te wijzigen of op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord.

sluitend