Herroepingsinstructie:

Herroepingsrecht

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.)

Annulering

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De intrekkingsperiode is veertien dagen vanaf de dag

waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling een of meer goederen heeft besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd, of aan wie u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, of aan wie u of een van een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft of heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd, of waaraan u of iemand die door u wordt genoemd Derden, die niet de vervoerder zijn, de eerste goederen in bezit hebben of hebben genomen, op voorwaarde dat u een contract heeft getekend voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde tijd sloot itraum weg.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG - MrCouple, Langenbochumer Str. 201, 45701 Herten, Duitsland, telefoonnummer: 0 23 66 - 58 23 826, e-mail adres: kontakt @ mrcouple.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Het recht van intrekking bestaat niet in de volgende contracten:

- Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, exclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping, opsturen door S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG, - MrCouple, Langenbochumer Str. 201, 45701, van deze overeenkomst Herten terug te sturen of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.

Formulier voor de intrekking

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en krijg het terug.)

- Een

door S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG - MrCouple, Langenbochumer Str. 201, 45701 Herten, Duitsland, telefoonnummer: 0 23 66 - 58 23 826, e-mailadres: kontakt@mrcouple.de

- Ik / wij (*) herroep (en) het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Naam des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

___________
(*) Verwijder indien van toepassing.