Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1-geldigheid, definities van termen

(1) S&H eCommerce International (beperkte aansprakelijkheid) & Co.KG - MrCouple, Langenbochumer Str. 201, 45701 Herten, Duitsland (hierna: "wij" of "MrCouple") is actief op de website http://www.mrcouple.de een online winkel voor goederen. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: "klant" of "u") in de versie geldig op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

(2) "Consument" in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven. "Ondernemer": een natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die in staat is een rechtshandeling uit te voeren ter uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit, waarbij een juridisch partnerschap een vennootschap is die de mogelijkheid heeft rechten en verplichtingen te verwerven ,

§ 2 sluiting van de contracten, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen over het sluiten van een contract zijn van toepassing op bestellingen via onze online shop op http://www.mrcouple.de. (2) Onze productpresentaties op internet zijn vrijblijvend en geen bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten. (3) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De klant dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te doorlopen. De bestelling verloopt in de volgende stappen: Selectie van de gewenste goederen, producten toevoegen door op de betreffende knop te klikken (bijv. "In de winkelwagen", "In de winkelwagen" of iets dergelijks), de informatie in de winkelwagen controleren, opvragen van het besteloverzicht door op de betreffende knop te klikken (bijv. "Doorgaan naar afrekenen", "Doorgaan naar betalen", "Naar besteloverzicht" of iets dergelijks), invoer/controle van adres- en contactgegevens, keuze van de betaalwijze, bevestiging van de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden, voltooiing van de bestelling Druk op de "Koop nu"-knop. Dit is uw bindende bestelling.De overeenkomst komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen van ons op het opgegeven e-mailadres een orderbevestiging ontvangt. (4) Indien het contract tot stand komt, komt het contract tot stand met Sahu Media UG & CO. KG - MrCouple, Friederike-Nadig-Ster. 31, 12355 Berlijn, Duitsland. (5) Vóór de bestelling kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, met name de bestelgegevens, de voorwaarden en het annuleringsbeleid, wordt per e-mail uitgevoerd nadat u de bestelling hebt geplaatst, in sommige gevallen automatisch. We slaan de contracttekst niet op nadat het contract is gesloten. (6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. de »terug-knop« van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen. (7) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gegarandeerd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 voorwerp van het contract en essentiële kenmerken van de producten

(1) Het onderwerp van het contract in onze online winkel is: de verkoop van goederen. De specifieke aangeboden goederen vindt u op onze artikelpagina's. (2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelbeschrijving. (3) Voor de verkoop van digitale producten gelden de beperkingen die blijken uit de productbeschrijving of anderszins voortvloeien uit de omstandigheden, met name voor hardware- en/of softwarevereisten voor de doelomgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het onderwerp van het contract alleen het particuliere en commerciële gebruik van de producten zonder het recht om door te verkopen of in sublicentie te geven.

§ 4 prijzen, verzending en levering

(1) De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle belastingen. (2) De respectievelijke aankoopprijs moet vóór levering van het product worden betaald (vooruitbetaling), tenzij we uitdrukkelijk aankoop op rekening aanbieden. De voor u beschikbare betaalmethoden worden in de onlineshop of in het betreffende aanbod onder een overeenkomstig gelabelde knop weergegeven. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden, zijn betalingsaanvragen onmiddellijk opeisbaar. (3) Bij aankoop op rekening is de minimale bestelwaarde 0,00 EUR voor dit type betaling. (4) Naast de vermelde prijzen kunnen voor de levering van producten verzendkosten in rekening worden gebracht, op voorwaarde dat het betreffende artikel niet als vrij van verzendkosten wordt weergegeven. De verzendkosten worden duidelijk aan u gecommuniceerd op de aanbiedingen, eventueel in het winkelwagensysteem en op het besteloverzicht. (5) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden producten onmiddellijk klaar voor verzending (levertijd: 1 - 5 werkdagen na ontvangst van de betaling of na ontvangst van de bestelling in het geval van een aankoop op rekening). (6) De volgende beperkingen voor het leveringsgebied zijn van toepassing: Levering vindt plaats in de volgende landen: Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk.

§ 5-eigendomsvoorbehoud, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft. (2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Intrekking

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Dit is gebaseerd op ons annuleringsbeleid.

U moet de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen een bedrag van EUR 40,00 niet overschrijdt, of als u de tegenprestatie nog niet heeft betaald op het moment van de annulering als de prijs van het artikel hoger is of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling heeft gedaan.

§ 7 aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen, is onze aansprakelijkheid voor schendingen van contractuele verplichtingen en voor onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid. (2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid bij letsel aan leven, lichaam, gezondheid of bij schending van een essentiële contractuele verplichting. Als we door lichte nalatigheid in gebreke zijn met de service, als de service onmogelijk is geworden of als we een essentiële contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor materiële en financiële schade die hieraan kan worden toegeschreven beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Een essentiële contractuele verplichting is er een waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt, de schending ervan de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op wiens naleving u regelmatig kunt vertrouwen. Dit omvat in het bijzonder onze plicht om te handelen en de contractueel verschuldigde dienst te vervullen, die wordt beschreven in § 3.

§ 8-contracttaal

De contracttaal is alleen in het Duits.

§ 9 Garantie / Klantenservice

(1) De garantie wordt beheerst door de wet.

(2) Met betrekking tot ondernemers is de garantieperiode voor geleverde goederen 12 maanden.

(3) Als consument wordt u verzocht het artikel / de digitale goederen of de geleverde dienst onmiddellijk na de uitvoering van het contract te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Als u hier niet aan voldoet, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(4) Onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten is bereikbaar van ma-vr. van 08 uur tot 13 uur via e-mail: kontakt@mrcouple.de en/of telefoon: 0 23 66 - 58 23 826.

§ 10 Laatste bepalingen

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover dit de bescherming niet wegneemt die wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel). (2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. (3) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de maatschappelijke zetel van de aanbieder.

§ 11 Speciale clausule Samenwerking met beïnvloeders

(1) Beïnvloeders / bloggers en andere samenwerkingspartners die via het formulier https://www.mrcouple.de/kooperation zijn gekomen, zijn verplicht om een ​​bericht te publiceren op de geplande datum, op voorwaarde dat ze een product van Mr.Couple hebben ontvangen. De eisen voor de post, die via een briefing worden doorgegeven, moeten worden gevolgd en relevant zijn voor de meting.

(2) Indien een influencer/blogger of samenwerkingspartner 11 lid 1 niet naleeft, mag MrCouple het product volledig factureren.